riskmanagementRisico Management voor inzicht in en controle over interne en externe kansen en risico’s


360° Overzicht

Met EXB 360° Risico Management  brengt u alle interne en externe kansen en risico’s van uw organisatie in beeld. Door deze informatie te koppelen aan uw missie, visie, strategie, organisatie, bedrijfsprocessen en compliance, krijgt u een 360° beeld van de risico’s en kansen van uw organisatie. U ziet in één oogopslag bij welke bedrijfsprocessen of organisatie-onderdelen u meer of minder kansen of risico’s loopt en welke verbeterprocessen in gang moeten worden gezet.

Compliance

EXB 360° Risico Management sluit naadloos aan op alle normen, codes en regelgeving betreffende risicomanagement (ISO 31000, COSO, ERM).

Flexibel Framework

Met EXB 360° Risico Management heeft u een geïntegreerd en flexibel raamwerk voor het:

  • documenteren en beoordelen van risico’s,
  • definiëren van internal controls,
  • plannen en opvolgen van risico-evaluaties en audits,
  • identificeren van problemen,
  • implementeren van aanbevelingen en saneringsplannen,
  • initiëren van actieplannen.

EXB 360° Risico Management  ondersteunt u in het op een verantwoorde wijze om te gaan met risico’s, kansen en hun effecten. EXB 360° Risico Management is volledig geïntegreerd met EXB 360° Framework.Voordelen

Voordelen

Transparantie: verduidelijkt de risicostructuur, -doelstellingen en -bereidheid van de organisatie.

Voordelen

Evaluatie: identificeert risico’s en kansen, zorgt voor situatieanalyses en linkt controle activiteiten.

Voordelen

Maatregelen: stelt maatregelen vast en linkt deze aan beleid, organisatie, bedrijfsprocessen en compliance.

Voordelen

Monitoring: zorgt voor up to date informatie met dashboards, kpi’s, key risk indicators, risk heat maps, etc.


Afspraak maken met EXB software?

Heeft u interesse en wilt u graag een afspraak plannen met een van onze consultants? Dat kan en gaat heel makkelijk door een afspraakvoorstel bij ons in te dienen.