Incident Management bij chemische bedrijven | Registratie en Afhandeling

Incidenten in de Chemie

Heeft u wel eens te maken met incidenten? Voorkomen is beter dan genezen… Ondanks alle inspanningen zijn klachten, bijna fouten en incidenten niet volledig te voorkomen. Daarom moeten chemische bedrijven slagvaardig met incidentenbeheer om kunnen gaan. Een goede dossier opbouw help herhaling te voorkomen en maakt uw aanpak transparant en aantoonbaar.

Lees wat is er nodig om Incident Management goed in te vullen en er zo de nodige lessen uit te trekken?


Kort samengevat:
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem om systematisch en 
centraal klachten en incidenten vast te leggen met de mogelijkheid de meldingen op te volgen, de lessen eruit te trekken en verbeteringen in te voeren.

Bij veel bedrijven in de chemie mist een duidelijk inzicht en overzicht doordat incidenten niet centraal en systematisch worden vastgelegd. Bovendien, wanneer het niet eenvoudig en gebruiksvriendelijk wordt gemaakt om incidenten te melden ontstaat vaak onvoldoende meldingsbereidheid. Ook zien we dat de toename van subcontractors bij chemische bedrijven vaak een extra risico vormt.

Hoe zou incidentafhandeling globaal moeten verlopen?

Er zijn een aantal fasen te onderkennen:

Mobiele app

  • Melden van het incident, de klacht of het bijna incident en de vastlegging ervan
  • Korte termijn afhandeling en eerste acties
  • Structureel analyse van de oorzaken en bepalen wat er qua kennis, vaardigheden en gedag nodig is om herhaling te voorkomen.
  • Verbeteringen initiëren, vormgeven en verankeren in de organisatie

Wat kan EXB 360° betekenen voor een goede dossier opbouw?

  • Efficiënt zelf kunnen opzetten van elektronische meldingsformulieren
  • Een eenvoudige incident meldingsapp (Zowel op de pc als mobiel) om de meldingsbereidheid te vergroten en gegevens te verzamelen. Gestructureerd en met de optie om foto’s direct vast te leggen.
  • Samenwerking vanuit verschillende disciplines in de organisatie door een solide workflow management systeem. De opvolging en de resultaten zijn een gemeenschappelijk doel waaraan ieder vanuit zijn rol een bijdrage moet kunnen leveren.
  • Een geïntegreerd systeem met dashboards en rapportages om de beoordeling van alle informatie te vergemakkelijken en het management goed te informeren.
  • Een systeem om verbetermanagement te ondersteunen zodat er samen gewerkt kan worden aan het invoeren en verankeren van de kennis en procedures.

Meer weten over ondersteuning van incident management voor de chemie?
Neem contact met ons op of kijk nog eens verder op onze site om te zien hoe EXB Software u van dienst kan zijn.