Vastleggen van incidenten en waarnemingen


Eenvoud bij het melden van incidenten en gevaarlijke situaties

EXB Veiligheid Management is ontworpen om intuïtief te kunnen gebruiken, want dat minimaliseert invoerfouten en verbetert de productiviteit van medewerkers. Bovendien neemt de meldingsbereidheid van medewerkers toe als het registeren laagdrempelig is. Goede en complete meldingen van incidenten en waarnemingen vormen de basis voor de verdere verwerking.

Eén van de opties om meldingen te vereenvoudigen is de EXB App. Met de mobiele App kan iedere medewerker een melding van een incident of gevaarlijke situatie met het meeste gemak en op locatie doen. Ter plaatse vult men de meest essentiële zaken in, waarna de melding centraal wordt geregistreerd. De beoordeling van de melding, de acceptatie en de verdere verwerking gebeurt daarna meestal op een kantoor achter de computer of op de laptop. Groot voordeel is verder dat op de locatie de melding verrijkt kan worden met foto’s of een filmpje en met GPS-informatie (locatie op de kaart).

Doelmatigheid

Het is belangrijk dat meldingen van Incidenten op een eenvoudige wijze gerubriceerd en gecategoriseerd kunnen worden. Binnen een concern met meerdere werkmaatschappijen kan ook vestiging specifiek worden gewerkt. Alleen op deze manier is een goede verwerking in analyses, rapportages en verslagleggingen mogelijk. De basis van een goede vastlegging ligt op het moment van de registratie. EXB werkt daarom met elektronische formulieren, die de invoer vereenvoudigen, fouten voorkomen en zorgen voor een eenduidige vastlegging. Deze elektronisch formulieren kunt u zelf aanpassen aan de eisen van uw organisatie. De formulieren zijn slim op te zetten, zodat de antwoorden op eerdere vragen bepalen welke vervolg vragen er in het formulier worden gesteld, waardoor een medewerker niet door overbodige vragen hoeft te scrollen.

Gestructureerde opbouw

EXB Veiligheid Management brengt structuur en centraliseert alle informatie waardoor:

  • U beschikt over een consistent, bedrijfsbreed systeem met goed beveiligde informatie
  • U snel kunt reageren op gemelde incidenten, de situaties kunt analyseren en correctieve maatregelen kunt nemen
  • Incident Management directe kunt koppelingen met bedrijfsprocessen, de organisatie, risico’s, beleid en auditing

QHSE Management is volledig geïntegreerd met EXB 360° Framewerk.


Details per facet:
  • Vastlegging – Hier bent u nu
  • Preventie – Een gedegen QHSE preventiebeleid implementeren, met als kern aanpak Plan-Do-Check-Act

  • Mobiele App – Medewerkers betrekken, laten vastleggen en informeren

  • Dashboards – Visualiseren en analyseren; startpunt van het verbetermanagement


EXB 360° is de meest complete suite voor het opzetten, inrichten en beheren van een geïntegreerd managementsysteem voor Governance, Risk, Compliance, Veiligheid, Gezondheid en Milieu.