Implementatie advies


Projectplanning

De implementatie van EXB 360° Software vindt altijd projectmatig aan. De projectaanpak wordt samen met u uitgewerkt tot een gestructureerd plan van aanpak, het projectplan. In dit plan beschrijven we alle activiteiten zoals ze zijn afgesproken. Vervolgens maken we samen met u beslissingen over vraagstukken zoals:

  • Doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten
  • Budgetteringen, planningen en projectrisico’s
  • Praktische afspraken over trainingen, communicatiestromen, test- én/of productie omgevingen, de benodigde tijd van uw medewerkers (key-users), een acceptatietest, etc.

Projectmanagement

Ervaren EXB Software projectmanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatieactiviteiten. De projectmanager begeleidt uw project en zorgt ervoor dat de afgesproken producten binnen tijd en binnen budget worden opgeleverd. Hierbij worden de volgende taken uitgevoerd:

  • Coördinatie van de implementatieactiviteiten
  • Bewaking van de projectvoortgang
  • Informeren van de opdrachtgever over de voortgang
  • Zorgen voor de uitvoering van de activiteiten
  • Managen van het project logboek (issue log, lessons learned)
  • Managen van de risico’s