Installatiebranche

EXB software voor de Installatiebranche


De installatiebranche is heeft te maken met risico’s en onzekerheden. Met behulp van een ondersteunend KAM systeem kunt u risico’s te identificeren, vastleggen, analyseren en de juiste maatregelen treffen.

De wettelijke eisen zijn aanzienlijk aangescherpt in de afgelopen jaren en de bedrijven in de installatiebranche komen face-to-face te staan met een aantal complexe uitdagingen en vraagstukken. Vaak ligt het verschil tussen een zeer succesvol project en één marginale in het beheer van de vele kwesties die buiten de reikwijdte van het traditionele resources management vallen.

EXB Software biedt in abonnementsvorm een complete oplossing voor het beheren en controleren van:

  • Inspecties en controles
  • Registraties van gevaarlijke situaties
  • Bedrijfsprocessen & documenten
  • Vastlegging (bijna) ongevallen
  • Toolboxen
  • Claimafhandeling
  • Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • Observaties met evaluatie en opvolging
  • Mobiele vastlegging en communicatie

Meldingen over afwijkende situaties of problemen en registraties kunnen worden voorzien van filmpjes en foto´s ter verduidelijking. Groot voordeel, vooral in uw branche, is dat met behulp van mobiele apps op smartphone en/of tablet on site kan worden gewerkt. De opvolging kan vervolgens op kantoor via computer of laptop plaatsvinden.

EXB Software biedt het meest geavanceerde en meest uitgebreide pakket aan kwaliteitsmanagement oplossingen. Het is bij uitstek geschikt voor de bouw en infra bedrijven. Bouw en infra bedrijven maken gebruik van EXB Software voor de uitvoering van hun interne systemen voor kwaliteitscontrole, naleving van ISO-normen en voorschriften. Met EXB Software kunt u uw kwaliteit van de prestaties verbeteren en het verminderen van garantie en aansprakelijkheid.

EXB helpt haar klanten zakelijke kansen te realiseren en waarde toe te voegen op een manier die voorheen niet mogelijk werd geacht.