Transport en Logistiek

EXB software voor de Transport & Logistiek

EXB software voor de Transport en Logistiek


EXB 360° Software ondersteunt transport & logistieke diensten door risico’s te verminderen, incidenten vast te leggen en doelmatigheid te verbeteren in elk stadium van de waardeketen.

Als specialist op het gebied van governance, risk, compliance, incident, veiligheid, kwaliteit en milieumanagement helpen we u uw bedrijfsprocessen optimaal te beheersen en zodoende uw commerciële en operationele performance te verbeteren.

EXB 360° Software ondersteunt u bij:

  • Het creëren van business excellence door te zorgen voor duidelijkheid en samenhang tussen beleid, strategie, bedrijfsprocessen en organisatie.
  • Het in beeld brengen van alle interne en externe kansen en risico’s van je organisatie.
  • Het werken in overeenstemming met wet- en regelgeving, normen, codes en standaarden
  • Het visualiseren, documenteren en verbeteren van bedrijfsprocessen.
  • Het documenteren van organisatie- en functie specifieke informatie zoals structuren, processen, activiteiten, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, competenties, RASCI, etc.
  • Het registreren, opvolgen en rapporteren over incidenten, klachten en claims en het zorgen voor een stevige resolutie- en rapportagestructuur.
  • Het efficiënt en effectief uitvoeren van interne audits en het vertalen van uitkomsten naar actie- en verbeterpunten.
  • Het verzamelen, analyseren en visualiseren van operationele- en stuurinformatie via dashboards en reports.

EXB 360° Software wordt gebruikt in de gehele transport & logistieke keten: verladers, logistieke dienstverleners, havenbedrijven, transportbedrijven, rederijen en kennisinstellingen (lucht-weg-water-rail).

Met EXB 360° Software heeft u meer inzicht, overzicht en controle.