Bouw & Infra

EXB voor Bouw & Techniek

EXB software voor de Bouw & Infra


De bouwsector is onderhevig aan meer risico’s en onzekerheden dan misschien elke andere branche. Met behulp van een ondersteunend KAM systeem wordt u geholpen om risico’s te identificeren, vast te leggen en te analyseren. Zo kunt u reageren op ongewenste situaties en risico’s voorkomen. De eisen die bv. VCA stelt aan bouwbedrijven en personeel vragen een goede systematische aanpak. De VGM-eisen (Veiligheid, gezondheid en milieu) zijn essentieel om na te leven en dat vraagt het nodige van mens en organisatie.

De wettelijke eisen zijn aanzienlijk aangescherpt in de afgelopen jaren en de bedrijven in de bouw en infra komen face-to-face te staan met een aantal complexe uitdagingen en vraagstukken. Vaak ligt het verschil tussen een zeer succesvolle bouw en/of engineeringproject en één marginale in het beheer van de vele kwesties die buiten de reikwijdte van het traditionele resources management vallen.

EXB Software biedt in abonnementsvorm een complete oplossing om procedures, regelgeving, incident management, registraties en de opvolging in één systeem te verankeren. Vanuit één integrale opzet kunt u recht doen aan de verschillen tussen locaties, type werkzaamheden en soorten medewerkers. U kunt regelgeving en wettelijke maatregelen vastleggen en de opvolging regelen d.m.v. Toolboxen, werkinstructies, inspecties, het vastleggen van gevaarlijke situaties, etc.. Naast het leveren van kwaliteit en een goede werksituatie bereikt u zo, dat u altijd aantoonbaar compliant bent met wet- en regelgeving.

Meldingen over afwijkende situaties of problemen en registraties kunnen worden voorzien van filmpjes en foto´s ter verduidelijking. Groot voordeel, vooral in uw branche, is dat met behulp van mobiele apps op smartphone en/of tablet on site kan worden gewerkt. De opvolging kan vervolgens op kantoor via computer of laptop plaatsvinden.

EXB Software biedt het meest geavanceerde en meest uitgebreide pakket aan kwaliteitsmanagement oplossingen. Het is bij uitstek geschikt voor de bouw en infra bedrijven. Bouw en infra bedrijven maken gebruik van EXB Software voor de uitvoering van hun interne systemen voor kwaliteitscontrole, naleving van ISO-normen en voorschriften. Met EXB Software kunt u uw kwaliteit van de prestaties verbeteren en het verminderen van garantie en aansprakelijkheid.

EXB helpt haar klanten zakelijke kansen te realiseren en waarde toe te voegen op een manier die voorheen niet mogelijk werd geacht.