Productie bedrijven

maakindustrie

GRC/QHSE software voor de maakindustrie


‘Fabrikanten over een breed scala van industrieën hebben te maken met veel gemeenschappelijke uitdagingen in hun pogingen om aan de stijgende kwaliteitsnormen te voldoen. De groeiende mix van complexe producten, wereldwijde uitbreiding van activiteiten, en uitbesteding vraagt om een nieuwe benadering van het kwaliteitsmanagement. (The Economist 2020).

Veel organisaties implementeren kwaliteitsmanagementmethodieken zoals ISO 9000, EFQM, Six Sigma of de invoering van andere kwaliteitsoplossingen om de kosten te verlagen. Veel industriële organisaties moeten voldoen aan de kwaliteit op basis van ISO 9000, 22000, 27000 of de veiligheid en de milieuvoorschriften, zoals ISO 14000, OHSAS / ISO 18000, VCA / SCC etc. om preferred supplier te blijven van hun klanten.

De GRC (Governance, Risk en Compliance) oplossing van EXB Software biedt de perfecte mogelijkheden om een goed kwaliteitsbeleid in te voeren en ervoor te zorgen dat de naleving de volledige aandacht van de organisatie heeft.

Veiligheid en Preventie zijn gediend met de mogelijkheden op duidelijke procedures per werkplek beschikbaar te stellen, een LMRA (Last Minute Risk Analysis) uit te voeren en meldingen te maken van situaties die niet aan de normen voldoen. Meldingen worden doorgestuurd aan de persoon of afdeling die het met oppakken en degene die de melding gedaan heeft wordt op de hoogte gehouden. Ook eventuele verbeteractie kunnen vanuit de melding worden geïnitieerd en geëvalueerd.

Met GRC/QHSE van EXB software houdt u grip op kwaliteit en compliance.