Risk en Compliance voor het verkleinen van risico’s, benutten van kansen en borging van controle


Geïntegreerde oplossing

EXB 360° Risk & Compliance helpt u om:

 • Uw beleid en strategie met betrekking tot Governance, Risk & Compliance te documenteren, te onderhouden en te distribueren.
 • De vertaalslag te maken van wet- en regelgeving, vergunningen, codes en standaarden naar procedures, protocollen en controles.
 • Een Enterprise Risk Management (ERM) systeem op te zetten.
 • Assessments uit te voeren op compliance (risk of non-compliance).
 • Compliance te relateren aan interne controles.
 • Interne controles (audits) te monitoren met behulp van intelligente dashboards en reports.

Compliance

EXB 360° Risk en Compliance oplossing voldoet aan de vereisten van de volgende codes en standaarden:

  • Governance – Sarbanes-Oxley, IFRS.
  • Risk – COSO, COBIT, ISO 31000
  • Kwaliteit – ISO 9001, ISO 16949
  • Veiligheid – OHSAS 18001, ISM, ISPS, FAA
  • Gezondheidszorg – IKZ, FDA
  • Milieuzorg – ISO 14001
  • Information Security – ISO 27001/2

Beproefde aanpak

EXB 360° Risk en Compliance stroomlijnt de kwaliteit van plannen, documenteren, organiseren, structuren, controleren en verbeteren binnen managementsystemen. EXB 360° Risk en Compliance is samengesteld uit de volgende EXB 360° Apps:

EXB 360° Risk & Compliance is de suite voor het opzetten, inrichten en beheren van een geïntegreerd Governance, Risk en Compliance managementsysteem. Voor een specifieke uitleg over de inhoud van deze Apps, kijk dan bij de respectievelijke beschrijving.

NEN Managementsystemen legt uit waarom ISO compliance om een integrale aanpak vraagt.