Arbo en RI&EARBO beleid en Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) onder controle


Inleidend

Het opstellen en uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie is een wettelijke verplichting voor uw bedrijf, uit te voeren door een preventiemedewerker. Alleen in uitzonderingsgevallen kan dit worden uitbesteed aan een externe partij. Dit houdt in dat u als bedrijf verantwoordelijkheid draagt voor het goed opzetten, implementeren en onderhouden van een RI&E.

RI&E aanpak in stappen

Bij een goede aanpak hoort een RI&E stappenplan:RI&E

1) Inventarisatie: Welke risico’s spelen er in de organisatie?
2) Evaluatie: Hoe belangrijk is het risico?
3) Plan van Aanpak: Hoe gaat u uw risico’s aanpakken?
4) Toetsen:  Verplichte toetsing door een gecertificeerd deskundige
5) Uitvoering: Het Plan van Aanpak in de praktijk uitrollen en borgen
6) Blijvend evalueren en verbeteren: Met aanpassen en verbeteren ben je nooit klaar!

EXB 360° biedt u een complete oplossing alle stappen in uw RI&E. Zo wordt het u gemakkelijk gemaakt uw zaken goed te regelen en in te voeren.

ARBO en klachten

EXB app

De vernieuwde Arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is stelt o.a. verplicht dat er een klachtenprocedure is geregeld. Binnen EXB is het regelen van de klachten procedure naar een bedrijfsarts onderdeel van de totale meldingsoplossing voor klachten, risico situaties en incidenten. Deze oplossing maakt gebruik van een mobile app om de melding te doen en regelt zowel de melding als de opvolging en de informatie aan alle betrokkenen. Een melding aan een bedrijfsarts zal natuurlijk met de noodzakelijke vertrouwelijkheid worden afgehandeld, maar door er op deze wijze mee om te gaan wordt wel een volledig dossier opgebouwd en zijn er analyses mogelijk op de meldingen. Een perfecte melding begint bij de EXB app, ideaal door de laagdrempeligheid, de beschikbaarheid op elke locatie, de mogelijkheid te documenteren met foto’s of een filmpje en het feit dat je kunt opvolgen wat er met je melding gebeurd.

Geïntegreerde oplossing

EXB 360° biedt een complete oplossing voor ARBO en RI&E, om:

  • Uw beleid en strategie te documenteren, te onderhouden en te distribueren.
  • De vertaalslag te maken van wet en regelgeving, vergunningen, codes en standaarden naar procedures en protocollen.
  • Een Enterprise Risk Management (ERM) systeem op te zetten.
  • Assessments uit te voeren op compliance (risk of non-compliance).
  • Maatregelen te relateren aan interne controles.
  • Interne controles (audits) te monitoren met behulp van intelligente dashboards en reports.

Beproefde aanpak

EXB 360° stroomlijnt de kwaliteit van plannen, documenteren, organiseren, structuren, controleren en verbeteren binnen managementsystemen. Meer weten over de diverse onderdelen van EXB 360⁰ ? Bekijk onderstaande pagina’s eens of neemt contact op:

EXB 360° is de meest complete suite voor het opzetten, inrichten en beheren van een geïntegreerd managementsysteem voor Governance, Risk, Compliance, Veiligheid, Gezondheid en Milieu.