EXB appDe mobiele App – Registratie en Informatie 


De mobiele app van EXB is vrijwel onmisbaar, zeker wanneer het wenselijk is om alle benodigde informatie direct en up-to-date bij de hand hebben. Daarnaast kunnen incidenten en gevaarlijke situaties meteen op locatie worden vastgelegd, inclusief de foto’s van de aangetroffen situatie. Daarbij kan de app aan de hand van de GPS informatie ook direct de locatie op de kaart vastleggen. Onafhankelijk van het platform ( Apple of of Android ) en het device ( tablet of smartphone )  beschikt u, waar u ook bent, over de gewenste documenten, informatie en mobiele registratie mogelijkheden.

Wat maakt de EXB app allemaal mogelijk

De EXB app werkt eenvoudig en efficiënt op mobiele apparatuur, ook zonder internetverbinding, en kan toegang geven tot:

 • gepubliceerd bedrijfsnieuwsBedrijfsapp
 • de mogelijkheid om taken te ontvangen van en toe te wijzen aan anderen
 • een optie om registraties te doen van observaties, audits, incidenten, near-misses en gevaarlijke situaties
 • notificaties ontvangen
 • LMRA’s (Laatste Minute Risico Analyse)
 • realtime inzicht in bijvoorbeeld uitgevoerde inspecties en keuringen
 • opties om diverse checklists te gebruiken
 • inzien van de geldige procedures en werkinstructies
 • berichten over wijzigingen in procedures en voorschriften
 • directe toegang tot alarmnummers
 • Instructies, informatie of procedures aanbieden bij het binnengaan van een specifiek gebied (geofencing)
 • etc.

Kortom, je kunt altijd alles bij de hand hebben wat wenselijk is en eventueel later achter het bureau verder werken aan bepaalde zaken.

Meer weten over de in EXB 360° geïntegreerde app?
Deze brochure is via de link Brochures in het menu te downloaden.

 

 


Details per facet:
 • Vastlegging – Registreren, analyseren en opvolgen van waarnemingen, afwijkingen en incidenten
 • Preventie – Een gedegen QHSE preventiebeleid implementeren, met als kern aanpak Plan-Do-Check-Act

 • Mobiele App – Hier bent u nu

 • Dashboards – Visualiseren en analyseren; startpunt van het verbetermanagement


EXB 360° is de meest complete suite voor het opzetten, inrichten en beheren van een geïntegreerd managementsysteem voor Governance, Risk, Compliance, Veiligheid, Gezondheid en Milieu.