Strengere handhaving van de RI&E verplichting

  • 26 maart 2019

Strengere handhaving RI&E

RI&EDe verplichting om een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te hebben is geregeld in artikel 5, eerste lid, van de Arbowet. Te veel bedrijven hebben dit niet of slecht op orde. Het kabinet gaat het ontbreken van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie harder aanpakken. De boetes gaat omhoog. Daarnaast wil staatssecretaris Van Ark situaties waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E aanmerken als een overtreding met directe boete.

U laat het toch niet zo ver komen?

Bovendien zijn er veel belangrijker redenen om de RI&E serieus te nemen en met behulp van EXB Software is het inrichten, invoeren en bijhouden echt geen enorme klus meer.

Lees meer