Compliance Software voor de Chemie

Compliance voor chemische bedrijven geregeld!


EXB Software biedt Compliance Software voor de Chemie. EXB 360⁰ biedt de tools om Governance, Risk en Compliance perfect te regelen. Essentiële software om aan alle Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu eisen voor Chemische bedrijven te voldoen. Compliance en Risk Management moeten In de chemische sector adequaat geregeld zijn. EXB software biedt hiervoor een prima geïntegreerde oplossing. Wij bieden de modules en diensten om Governance, Riskmanagement, Compliance en de eisen voor Gezondheid en Veiligheid te organiseren en te stroomlijnen.

Compliance

Regelgeving Chemie

Chemische bedrijven moeten voldoen aan een voortdurend groeiende lijst van voorwaarden en eisen. Denk daarbij bv. aan ISO9001, ISO14001, ISO 45001, OHSAS18001, MVO, HAZOP, BRZO, ARBO en andere interne en externe al dan niet wettelijke voorschriften. Complex om te beheersen, maar wel essentieel in de chemische sector. EXB 360⁰ biedt u de mogelijkheid om de regelgeving vast te leggen, in te voeren en de uitvoering in de praktijk te controleren. De Compliance Software voor de Chemie legt de gewenste procedures vast in de Proces Management module samen met de bijbehorende documentatie ( incl. versiebeheer ). Door vereenvoudiging van certificatie ( multi-accreditatie )  wint u aan efficiency en zijn de kosten lager.

Compliance Software voor de Chemie - Risico register

Risk Management

Risico’s worden in beeld gebracht en waar mogelijk verkleind of afgedekt. Door Audits te plannen en uit te voeren en vervolgens de bevindingen te rapporteren weet u hoe het bedrijf ervoor staat. Klachten, claims, milieu problemen, ongevallen en bijna-ongevallen worden vastgelegd in de Incident Management module. De bevindingen leiden tot corrigerende en preventieve maatregelen (Verbeter Management).  Het totale spectrum van processen, organisatiestructuren, risico beheersing en controles wordt in EXB 360⁰ vastgelegd.

Compliance Software voor de Chemie - Mobiele oplossingDe mobiele Apps van EXB 360⁰ zijn onmisbaar wanneer het wenselijk is de benodigde informatie direct bij de hand hebben. Hiermee kunnen ook incidenten, incl. foto materiaal, meteen op locatie worden vastgelegd. Onafhankelijk van het platform (  Apple of Android ) en het device ( tablet, telefoon of terminal )  beschikt u waar u ook bent over de gewenste documenten en mogelijkheden.

Dashboards en Rapporten

Functie afhankelijke dashboards, controle diagrammen en score kaarten geven inzicht in de compliance inspanningen en brengen hoog-risico-gebieden in beeld. De overzichten beiden met drilldown opties een eenvoudige mogelijkheid om meer gedetailleerde of gefilterde gegevens te beoordelen. Meten is weten en een doelgerichte aanpak wordt zo mogelijk.

Meer weten over de diverse onderdelen van EXB 360⁰ ? Bekijk onderstaande pagina’s eens of neemt contact op: